Medicinsk laser- ”lagar” kroppens celler med ljus

Om laser
Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus (1). En laser kan användas på flera olika sätt. Det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem och det är denna sorts laser som vi arbetar med. De medicinska lasrarna bränner nästan aldrig och ljuset är helt ofarligt. Det finns också starka lasrar som går att bränna och skära med och dessa lasrar använder vi inte.

Medicinsk laserbehandling
Laserljusets egenskaper är unika därför det har visat sig att laser ljuset har positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlings- metod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vad är det som händer?
I princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i celler (14 ) och har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes vilket innebär att växterna tar emot solljus. LLLT fungerar på följande sätt: AdenosinTriFosfat (ATP) är cellernas bränsle och bildas i cellens mitokondrier. Mekanismerna av laserterapi är att stimulering av ATP sker. När mer ATP frigörs får cellen en ökad förmåga att återställa normal funktion. Detta kan förklara varför laser kan användas inom så många vitt skilda biologiska tillstånd. Förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka och normaliseras igen.

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

Stimulerar cellfunktioner ( immunförsvaret) (3,14)

Minska smärta (3,12,15)

Reducerar inflammation (3,12,1,3)

Reducerar svullnader och ödem (3,12)

Främjar läkning (3,14)

Evidensläget för medicinsk laser
Det forskas mycket om medicinsk laser och vid sökning på Pubmed, världens största medicinska databas, ger en sökning med Low Level Laser Therapy över 6000 träffar. Vill ta reda på mer sök på http://www.pubmed.com, skriv in LLLT + indikation.
Forskning i dubbelblinda studier visar på goda behandlingsresultat vad det gäller smärta vid ledvärk(4), nack- och ryggvärk (5,6,15), senproblem (7), knäartros (8), reumatism (9), muskelvärk10, axelsmärta (16), akuta skador (11) och behandling efter operation (12). Resultaten visar på förbättrade effekter där både vad det gäller rörlighet, smärta och livskvalitet. Laserbehandling reducerar inflammation därför är de flesta inflammatoriska tillstånd(13 )lämpliga att laserbehandla.

Hur går behandlingen till?
Den del av kroppen där orsaken till besväret sitter behandlas med laser. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen?
Behandlingen är normalt smärtfri och de flesta upplever behandling som behaglig och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. I dessa fall kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

Hur lång tid och hur många behandlingar?
En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. Vid långvariga besvär rekommenderas 4–6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Vid akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.
Olika reaktioner efter behandling
Behandlingsreaktioner kan betraktas som bra eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna upp- kommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:
– Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång.

– Tillfällig eller bestående smärtlindring som anses bero på reducerad inflammation.

-Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn. Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting

Finns det risker?
Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet och den är biverkningsfri,  utan in- rapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Du ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laser- behandling även om det finns implantat, t ex pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. I dessa fall utförs behandling runt tatueringen.

Bra att tänka på före behandling:
Förutom diagnos kan det vara bra att din fysioterapeut/ terapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Vad hindrar dina besvär dig i ditt vardagsliv? Det kan hända att din terapeut ber dig att smärtskatta på en skala från 0 till 10. Andra mätmetoder är rörlighets- och trycktest på smärtpunkter.
Det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering, men responsen på laserbehandlingen kanske inte blir lika tydlig. En god effekt av laser- behandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar.

#healthybody

Referenser

1. Ljus/Elektromagnetisk strålning. Medicinsk laser har vanligen våglängder mellan 400-1100 nm, (Jfr synligt ljus 400-800 nm).2. http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Yrkesverksam/Laser/Laserklasser/3. Molecular mechanisms of cell proliferation induced by low power laser irradiation. Gao X, Xing D. Journal of Biomedical Science 2009, 16:4 doi:10.1186/1423-0127-16-4. PMID: 19272168
4. Meta-analysis of pain relief effects by laser irradiation on joint areas.Jang H, Lee H. Photomed Laser Surg. 2012 Aug;30(8):405-17. doi: 10.1089/pho. 2012.3240. Epub 2012 Jun 29. Review. PMID: 227473095. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematicreview and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Chow RT, et al. Lancet. 2009 Dec 5;374(9705):1897-908. PMID: 199139036. Low level laser therapy for nonspecific low-back pain. Yousefi-Nooraie R, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD005107. Review. PMID: 184259097. Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Tumilty S, et al. Photomed Laser Surg. 2010 Feb;28(1):3-16. PMID: 197088008. Efficacy of low level laser therapy associated with exercises in knee osteoarthritis: a randomized double-blind study. Alfredo PP, et al. Clin Rehabil. 2012 Jun;26(6):523-33. PMID: 221698319. Low level laser therapy (Classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis. Brosseau L, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD002049. Review.PMID: 1623529510. Effects of low power laser and low dose amitriptyline therapy on clinical symptoms and quality of life in fibromyalgia: a single-blind, placebo-controlled trial. Gür A, et al. Rheumatol Int. 2002 Sep;22(5):188-93. Epub 2002 Jul 6. PMID: 1221586411. Low-level laser therapy for acute neck pain with radiculopathy: a double-blind placebocontrolled randomized study. Konstantinovic LM, et al. Pain Med. 2010 Aug;11(8):1169- PMID: 2070466712. Low-level laser therapy in acute pain: a systematic review of possible mechanisms of action and clinical effects in randomized placebo-controlled trials. Bjordal JM, et al. Photomed Laser Surg. 2006 Apr;24(2):158-68. Review. PMID: 1670669413. A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentra tions. Bjordal JM, et al. Br JSports Med. 2006 Jan;40(1):76-80; PMID: 1637149714. Primary and secondary mechanisms of action of visible to near-IR radiation on cells. Karu T. J Photochem Photobiol B. 1999 Mar;49(1):1-17. Review. PMID: 1036544215. SBU-rapport (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering), Laserbehandling vid nacksmärta, 2014, http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Alert/Laserbehandling-vid-nacksmarta/16. The Efficacy of Low-Level Laser Therapy for Shoulder Tendinopathy.Physiother Res Int. 2014 Dec 2. doi: 10.1002/pri.1606. PMID:25450903

Publicerad av Hälsotanken M&M AB

Rätt träning, bra mat och hälsosamma tankar förebygger ohälsa samt underlättar rehabilitering efter skada och sjukdom. Jag är utbildad och legitimerad fysioterapeut (Uppsala Universitet, Sverige), certifierad pilatesinstruktör (Boston, USA) och kostrådgivare (Umeå, Sverige) samt har ytterligare kompetenser inom såväl sjukvård som friskvård. Jag har 35 år yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvårdsarbete. I min nuvarande arbetssituation arbetar jag dels via mitt företag Hälsotanken med både preventiva och förebyggande åtgärder kring hälsa och sjukdom samt med rehabilitering, olika former av träning samt kostrådgivning online, både på individuell basis och i grupp. Under nuvarande pandemi känner jag stor tillfredsställelse att också kunna bidra med min kompetens och arbetsinsatser som sjuksköterska vid sjukvårdsrådgivningen i Uppsala. För mer information besök: www.halso-tanken.se eller kontakta mig på: halsotanken@gmail.com Betalning sker via kort, Klarna eller faktura. Monica Söderström driver företaget Hälsotanken M&M AB. Monica är legitimerad fysioterapeut, pilatesinstruktör kostrådgivare samt har ytterligare kompetenser inom såväl sjukvård som friskvård. Behandling och träning erbjuds nu är online och både på individuell basis och i grupp. För mer information: halsotanken@gmail.com, + 46 703 184 677 Betalning sker via Klarna eller faktura. Funktion med rörelser och nutrition!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: